Fogyasztói tájékoztató

A textilnek lelke van, ápoljuk!

Általános Fogyasztói Tájékoztató

Tisztelt vásárlók!

Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV törvény, és a polgári törvénykönyv szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával történik.

Ennek megfelelően a következőkről tájékoztatjuk vásárlóinkat:

Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minősül.

I. Általános tájékoztatási adatok:

 • A szolgáltató (továbbiakban vállalkozás) neve: HÓDLAND Bt.
 • A vállalkozás székhelyének címe: 5540 Szarvas, Körös u 6/4.
 • A vállalkozás jelen telephelyének címe: Fehér Hattyú Textiltisztító Szalon; 5540 Szarvas, Szabadság u 32.
 • Rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címe: HÓDLAND Bt.; 5540 Szarvas, Körös u 6/4.
 • A vállalkozás jogi formája: Betéti Társaság.
 • Telefon: +36/66/400 040, +36/70/943 1974
 • e-mail: feher.hattyu@szarvasnet.hu
 • webhely: www.hattyufeher.hu
 • Működési engedély nyilvántartási száma: 168/2009

A vállalkozás által végzett tevékenységre vonatkozó jogszabályok :

 • 1959.évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CLV.törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 2009.évi LXXVI. törvény a Szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1992.évi XXII.törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 25/2000(IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról
 • 13/2002 (XI.28)ESzCsM-FMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000(IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról
 • 164/2003.(X.18) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 10/2001.(IV.19) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
 • 21/2001.(II.14) Korm. Rendelet a Levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

A jogszabályok ingyenesen elérhetők.: www.magyarorszag.hu

A vállalkozás által alkalmazott szerződési feltételek:

 • a Ptk. vonatkozó rendeletei és a
 • Vállalási Szabályzat, mely megtekinthető a szolgáltatás nyújtás helyén és a honlapunkon.

II. A vállalkozás által nyújtott szolgáltatások díja a Fehér Hattyú Textiltisztító Szalonban található, részletes árlista szerinti, mely árak az általános forgalmi adót ( Áfa-t) is tartalmazzák.

III. Panaszkezelés

Szóbeli panasz bejelentése esetén a vállalkozás azonnal megvizsgálja a panaszt, és amennyiben lehetséges azt azonnal orvosolja. Ha a panaszt azonnal nem tudja a vállalkozás kivizsgálni, erről és a panaszra adott válasz várható időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost. A panaszt 30 napon belül köteles a vállalkozás megválaszolni, kivétel ha a szóbeli panasz azonnal orvoslásra kerül. A panasz elutasítása esetén a panaszos panaszával az alábbi szervekhez fordulhat

Szarvas város jegyzője

Neve: Dr. Melis János
Címe: 5540 Szarvas, Szabadság u 25-27.
Telefonszám: +36/66/311 490

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Neve: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Dél-Alföldi Regionális Felügyelősége, Békéscsabai Kirendeltsége
Címe: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Telefonszáma: +36/66/546 150

Békéltető testület

Neve: Békés – megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp 5.
Telefonszáma: +36/66/324  976

mely hatóságnál / vitarendezési fórumnál kezdeményezhet eljárást.

IV. A vállalkozás felelőssége

Felelősséget vállal a vállalkozás a fenti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a vállalási szabályzatban meghatározott feltételek szerint az elvégzett szolgáltatásért. A vállalkozás felelőssége nem terjed ki a termék fogyasztó általi rendeltetésellenes használatából eredő károkra, illetve érvényesített jogokra.